Hinnekensbergen 2A • B-2460 Kasterlee
Fr. Rooseveltlaan 348-349 • B-9000 Gent
+32 (0)14 85 37 97
info@cisanet.be

Visie op betrouwbare IT-systemen

Visie op betrouwbare IT-systemen

In de hedendaagse bedrijfscultuur, die nauw verweven is met technologie, vormt het nastreven van betrouwbare IT-systemen de essentie van elke organisatie, ongeacht of het een kleine onderneming of een middelgroot bedrijf betreft.
Uit deze observatie volgt het inzicht dat betrouwbaarheid niet langer louter een technisch vraagstuk is, maar eerder een integraal onderdeel vormt van het fundament waarop moderne bedrijven rusten.

Maar wat omvat een IT-systeem eigenlijk? Het is een technologische werktool waarmee gebruikers binnen een organisatie al hun dagelijkse taken kunnen vereenvoudigen. Denk hierbij aan het telefoontoestel dat de receptioniste gebruikt om een bezoeker aan te melden, de technicus op locatie die een tablet hanteert om een werkbon te laten ondertekenen, of de vaste computer die de persoon belast met inkoop gebruikt om via e-mail een bestelling plaatst. Hierbij spelen ook alle bijbehorende systemen en infrastructuur een cruciale rol, waaronder kabels, desktop, servers, internetverbindingen en zoveel meer.

Om deze IT-systemen betrouwbaar te maken doen ze beroep op bepaalde eigenschappen: ze zijn adaptief, duurzaam en voorzien van proactieve beveiliging. Deze kenmerken manifesteren zich al tijdens de ontwikkeling, implementatie en installatie van deze systemen. Gedurende dit hele proces wordt nauwgezet aandacht besteed aan redundantie, gegarandeerde continuïteit, evenals mogelijke back-up- en back-out plannen.

Tijdens de ingebruikname van het systeem wordt actief geanticipeerd op potentiële risico’s, waarbij preventieve maatregelen worden geïmplementeerd om een ononderbroken werking voor de organisatie te waarborgen. Dit omvat niet alleen de bescherming tegen externe bedreigingen zoals malware, ransomware en DDoS-aanvallen, maar ook het minimaliseren van interne fouten en storingen, zoals menselijke fouten, stroomuitval en ongeautoriseerde toegang tot het IT-systeem. Moderne IT-systemen omvatten geavanceerde monitoring- en detectiesystemen die voortdurend de gezondheid van het IT-systeem bewaken, waardoor potentiële problemen worden geïdentificeerd voordat ze kritiek worden en proactief worden aangepakt met als doel nul downtime te bereiken.

Na een succesvolle implementatie van een betrouwbaar systeem eindigt het proces niet. Een systeem vereist voortdurende updates en onderhoud om relevant te blijven. Daarnaast moet het flexibel genoeg zijn om nieuwe technologieën en standaarden te integreren, zodat IT-systemen duurzaam worden en langdurige waarde behouden. Aangezien de organisaties voortdurend evolueren, moet het IT-systeem ook in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderende koers van de organisatie. Hierdoor worden IT-systemen meer dan alleen een eenmalige investering; het wordt een voortdurende betrokkenheid om innovatie en veiligheid te waarborgen in een dynamisch landschap.

Samengevat is onze visie op betrouwbare IT-systemen er een van proactieve bescherming, continue verbetering en ethische verantwoordelijkheid. We streven ernaar een wereld te creëren waarin organisaties vol vertrouwen kunnen innoveren en opereren, wetende dat hun technologische basis betrouwbaar, veilig en veerkrachtig is.

Geschreven door Dieter Verheyden.

 

Vond je dit bericht interessant? Deel het met je netwerk!

Inhoudstafel

Recente berichten

Samen jouw IT-uitdagingen bespreken?