Portal E-support Uw Privacy Remote support

CISA Privacy Policy

volgens artikel 12 van de AVG

 

1. Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met doet.

 • Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de website bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina's die u bezoekt, uw ip- adres en een identificatie van uw browser en computer-type. vb: u bezocht onze website via Telenet met Safari op een toestel met iOS en een andere bezoeker bezocht de website via Proximus, en gebruikte de Edge browser op Windows.

 • Op de website is er een mogelijkheid om contact met ons te zoeken via een webformulier. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, emailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u om contact verzocht.

 • Als u klant bij ons bent, krijgt u toegang tot onze portal-omgeving.
  U geeft dan zelf vrijwillig de nodige informatie op die uw profiel vervolledigen.
  Deze informatie wordt louter door uzelf beheert en wordt behoudens uw naam, voornaam, e-mail adres en telefonische contactgegevens door ons niet gebruikt.
  Omwille van praktische en/of technische redenen kunnen wij ook het tijdstip van uw aanmelding en de acties die u op onze portal-site verricht hebt opvragen uit de logbestanden.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslaan en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als uit welke welke tijdszone u komt, of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend. Ook gegevens zoals uw default gebruikersnaam voor de portal worden in dit bestandje bijgehouden.

 • Als je bij ons solliciteert, hetzij spontaan of in reactie op een door ons geplaatste vacature of wanneer uw CV via een rekruteringsbureau aan ons bezorgd wordt, weet dan dat we zorgzaam en discreet met deze informatie om gaan.
  We baseren ons op uw en ons gerechtvaardigd belang de informatie die wij over jou ontvangen louter te gebruiken in het kader van lopende - en/of toekomstige selectie-trajecten waarvoor uw profiel in aanmerking komt.
  Om er ons van te vergewissen dat we geen achterhaalde informatie meenemen in onze besluitvorming verwijderen we de curricula 2 jaar na het einde van de selectieprocedure, jouw contactgegevens houden we nog 3 jaar langer zodat we je eventueel kunnen contacteren om een up-to-date CV te vragen wanneer we een mogelijke opportuniteit voor u hebben.

 • Mogelijks hebben wij u telefonisch gecontacteerd omdat u actief bent in een IT-rol bij één van de bedrijven die wij graag tot klant willen maken. Weet dan dat wij uw persoonsgegevens, tijdstip en kort verslag van het gesprek opnemen in ons CRM-systeem met de bedoeling het contact naar de toekomst gericht op te volgen. Wij zien het als ons gerechtvaardigd belang om deze contactgegevens te registreren om zo als bedrijf nieuwe klanten te kunnen werven door u in ons volgende gesprek van gerichte informatie te voorzien. Het feit dat uw contactgegevens in ons systeem opgenomen worden doet geen afbreuk aan uw rechten als betrokkene. Zo kan u op eenvoudig verzoek onder meer om wijzigingen, beperking op verwerking of om schrapping verzoeken. 

 • Bent u één van onze zakelijke partners in de rol van contactpersoon bij klant of leverancier, weet dan dat wij uw contactinformatie zoals naam, adres, mail-adres(sen) en telefonische contactgegevens in onze systemen opslaan om een vlotte samenwerking en de uitvoering van onze overeenkomsten te verzekeren.

 • Bent u onze klant, dan houden wij van uw omgeving een technisch dossier bij. Gezien het feit dat wij een ICT-ondersteunend bedrijf zijn, is het mogelijk dat ons technisch dossier bepaalde gegevens bevat over de systemen waarin u uw persoonsgegevens opslaat of contactgegevens bevat van personen waarvan u verwacht dat wij ermee samenwerken. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens welke opgeslagen of verwerkt worden in onze cloud-oplossingen. Belangrijk voor u om weten is dat wij zonder toegang tot deze persoonsgegevens ons dienstverlening naar u niet kunnen waarmaken. Omdat wij ons daarvan bewust zijn leggen we ook de grootste zorg aan de dag zodat we niet meer persoonsgegevens van u gebruiken dan strikt noodzakelijk voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De informatie die u ons in dit kader toevertrouwd wordt dan ook met niemand gedeeld behoudens als ons dit wettelijk opgelegd zou worden.

2. Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is CISA bvba. Ons exploitatie-adres is Oud-strijderslaan 13 in 2200 Herentals.
Ons KBO nummer is 0860.244.894. U kan ons het makkelijkst via Email bereiken op support@cisanet.be of telefonisch op +32 14 85 37 97.

3. Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie voor het aanmaken van het portal-account en bijhorend profiel deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door de elektronische formulieren in te vullen, geef u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de "cookies" stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.


4. Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Voor de portal, hebben we deze informatie nodig om u toegang te kunnen verlenen tot uw elektronische dossier zodat we onze transparante manier van werken kunnen waarmaken. We willen onze klanten natuurlijk kunnen contacteren als er iets mis is met hun account of om ondersteuning te bieden.

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, tijdstip van login) om onze portal en website te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de portal, zoals het ingelogd blijven of je default loginnaam. De informatie over je acties in onze portal dienen om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

5. Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor uw gegevens in de portal betekent dit tot 2 jaar nadat u zich de laatste keer heeft aangemeld, voor website bezoekers is dat 5 jaar.
De gegevens van jouw als contactpersoon voor de klant bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

6. Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Ook onze portal-omgeving is volledig in eigen beheer zodat informatie niet gedeeld hoeft te worden.
Wanneer wij bij de uitvoering van onze dienstverlening beroep moeten doen op een onderaannemer zullen wij enkel de noodzakelijke informatie met hen delen in het kader van de opdracht. Dit beperkt zich doorgaans tot uw naam en familienaam, vast- of mobiel telefoonnummer en/of mail-adres in combinatie met de klantengegevens waarvoor jij optreedt als contactpersoon. Wij verlangen van onze onderaannemers hetzelfde respect voor uw persoonlijke gegevens dan het respect die we zelf tegenover jouw gegevens tonen.

7. Welke rechten hebt u?

De AVG verwacht van ons respect en transparantie tegenover uw persoonlijke gegevens, en geeft u een aantal rechten.
Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van uw browser kan u de "cookies" die u indentificeren, wissen. U kan daar ook instellen dat u helemaal geen cookies wenst te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van onze website of portal niet correct werken.

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen.

Alle persoonsgegevens die we van u ter beschikking hebben bevinden zich binnen de EU. Hierdoor is de AVG van toepassing op alle persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt.

Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Netwerk Cloud Software Hardware 3CX Opleiding 24/7 Back-up Outsourcing Continuïteit Fortinet Security Wireless-Bridge Systemengineer Job GDPR Monitoring Vacature Veeam Microsoft Virtualisatie Storage Satelliet Helpdesk

Interesse in wat we doen?

Bekijk al onze diensten

Wenst u contact met ons op te nemen?

+32 (0)14 85 37 97

stuur ons een e-mail